Zorgverzekering veranderingen 2017

Het Nederlandse zorgstelsel is continue in beweging. De inhoud van het basispakket van de zorgverzekering, de zorgpremies, de zorgtoeslag en het eigen risico zijn jaarlijks aan verandering onderhevig. In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste veranderingen in de zorg in 2017.

Veranderingen basispakket zorgverzekering 2017

Op Prinsjesdag worden door de Nederlandse overheid jaarlijks alle veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering bekend gemaakt. Vanaf 1 januari 2017 worden de volgende vergoedingen toegevoegd aan het basispakket:

  • Jongeren die een snijtand of hoektand (blijvend) missen als gevolg van een ongeval of afwijking komen nu tot 23 jaar in aanmerking voor een implantaat (eerder was dit tot 18 jaar);
  • Soepelere vergoedingsvoorwaarden voor een klikgebit;
  • Besnijdenis indien er een medische noodzaak toe bestaat;
  • Oefen- dan wel fysiotherapie ter behandeling van etalagebenen (pijn in de benen veroorzaakt door vernauwing van bloedvaten) wordt tot maximaal 37 behandelingen vergoed;
  • Vrouwen of transvrouwen zonder borstgroei krijgen een vergoeding voor het plaatsen van borstprothesen;
  • Behandeling (experimenteel van aard en max. 4 jaar en 9 maanden) voor chronische darmpatiënten met ernstige darmverstopping;
  • Indien je door verlamming van het bovenooglid of een slap bovenooglid nog maar moeilijk kan zien, krijg je deze operatie vergoed;
  • Eerstelijnsverblijf komt voor vergoeding in aanmerking (zorg en opvang als je tijdelijk nog niet thuis kan wonen op medische gronden).

Werelddekking spoedeisende zorg buitenland

In eerdere nieuwsberichtgeving werd gerept over het mogelijk verdwijnen van de werelddekking van medische spoedeisende zorg in het buitenland. De werelddekking voor medisch noodzakelijke zorg in het buitenland blijft echter gewoon in het basispakket in 2017.

Overstappen

Tot slot is ook bekend geworden dat het maken van de overstap naar een andere verzekeraar eenvoudiger zal worden: zowel polisaanbod als –informatie zal in de toekomst veel transparanter in zijn werk gaan.

Zorgpremie 2017

Uit de troonrede 2016 blijkt dat de zorgpremies in 2017 ongeveer met €3,50 gaan stijgen ten opzichte van het jaar 2016. In 2017 worden namelijk alle zorgverzekeraars verantwoordelijk voor het bekostigen van wijkverpleging. Deze extra kostenpost zal ergens moeten worden terug verdiend: deze rekening komt waarschijnlijk deels bij de klant terecht. Tussen Prinsjesdag en half november maken alle zorgverzekeraars de nieuwe zorgpremie bekend. Zorgverzekeraar DSW heeft inmiddels zijn premie voor 2017 bekend gemaakt: de premie stijgt met ongeveer €10. Volgens DSW is de schatting van het kabinet niet realistisch: extra kosten voor onder meer uitbreiding van de basiszorgverzekering, wijkverpleging en dure, nieuwe medicijnen dwingen tot een hogere premiestijging.

Zorgtoeslag 2017

Tot zover is bekend dat de zorgtoeslag in 2017 waarschijnlijk zal gaan stijgen voor de laagste inkomensgroepen, ongeveer met €1,50. Op het websiteonderdeel ‘toeslagen’ van de Belastingdienst zal de nieuwe zorgtoeslag t.z.t. kunnen worden geraadpleegd. Op het moment dat de exacte stijging van de zorgtoeslag bekend is, zal deze ook hier bekend worden gemaakt.

Eigen risico 2017

Op Prinsjesdag 2016, de derde dinsdag van september, is bekend gemaakt dat het eigen risico gelijk blijft in 2017. Dat betekent dat het eigen risico, net als in het jaar 2016, op €385,- wordt vastgesteld. Voor bepaalde zorgvormen kunnen zorgverzekeraars kiezen geen eigen risico meer in rekening te brengen. Het betreft zorgprogramma’s die de gezondheid ten goede komen, bijvoorbeeld stoppen met roken, en dieetvoeding (voorgeschreven).

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen