Zorgtoeslag

Als student kan je via de zorgtoeslag in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor je zorgverzekering. Deze bijdrage krijg je van de Nederlandse overheid via de Belastingdienst Toeslagen. Wanneer heb je recht op zorgtoeslag? En hoe kan je de zorgtoeslag waar jij recht op hebt uitrekenen en aanvragen? In dit artikel beantwoorden we deze en andere vragen over de zorgtoeslag.

Zorgtoeslag berekenen

Verdien jij minder dan €31.998,- per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen? Direct je zorgtoeslag berekenen

Wat is de zorgtoeslag?

De Nederlandse overheid komt met de zorgtoeslag de (relatief) lagere inkomensgroepen, zoals studenten, tegemoet door bij te dragen in de kosten voor de verplichte zorgverzekering. Deze bijdrage heeft als doel de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de verplichte basiszorgverzekering voor jou als student te waarborgen. De afgelopen jaren is de zorgpremie gestegen en juist omdat je als student vaak met een laag inkomen rond dient te komen, kan de betaling van de premie van je zorgverzekering een behoorlijke hap zijn uit je maandelijkse budget.

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag?

Of je in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, is afhankelijk van een aantal factoren. Indien je voldoet aan de volgende voorwaarden heb je als student recht op zorgtoeslag:
 • Leeftijdsvereiste: pas vanaf je 18e kom je in aanmerking voor zorgtoeslag;
 • Verzekeringsplicht: je dient een Nederlandse zorgverzekering te hebben afgesloten;
 • Inkomensgrens: er geldt een inkomensgrens van €31.998,- per jaar als alleenstaande student (€40.994,- indien je een toeslagpartner hebt). Verdien je meer? Dan kom je niet in aanmerking voor de zorgtoeslag;
 • Vermogensgrens: je eigen vermogen mag niet boven de €120.020,- (€151.767,- indien je een toeslagpartner hebt) uitkomen.
Menig student zal aan de bovenstaande voorwaarden voldoen en in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Er bestaat nogal eens verwarring over de invloed van het inkomen van je ouders op de hoogte van je zorgtoeslag. Hier kunnen we duidelijk over zijn: deze is niet van invloed op je recht op of de hoogte van je zorgtoeslag. Het inkomen van je mogelijke partner daarentegen is wel van belang.

Welk inkomen is van belang voor de bepaling van mijn zorgtoeslag?

Op de website van de Belastingdienst zal bij de bepaling van de hoogte van je zorgtoeslag om je toetsingsinkomen worden gevraagd. Indien je aangifte doet van inkomstenbelasting, bijvoorbeeld via je bijbaantje of mogelijke uitkeringen die je ontvangt, maken deze onderdeel uit van je verzamelinkomen (box 1, 2 en 3). Dit is volgens de Belastingdienst je toetsingsinkomen en komt dus neer op onder meer:
 • Het brutoloon dat je verdient (in je bijbaan bijvoorbeeld);
 • Mogelijke uitkeringen.
Krijg ik zorgtoeslag als ik (tijdelijk) in het buitenland woon? Op het moment dat je (tijdelijk) in het buitenland woont, kan je alleen voor zorgtoeslag in aanmerking komen indien:
 • Je in Nederland werkt of;
 • Je in Nederland een uitkering krijgt en woont in een (EU) verdragsland waar Nederland een sociaal zekerheidsverdrag mee afgesloten heeft;
 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering en studeert in het buitenland.

Op hoeveel zorgtoeslag heb ik recht?

Om exact te berekenen op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt, kan je gebruik maken van onze handige berekeningstool. In 2022 heb je recht op maximaal €110,- zorgtoeslag, afhankelijk van je jaarlijkse inkomen en eigen vermogen.

Waar kan ik de zorgtoeslag aanvragen?

Op de website van de Belastingdienst en via onze handige rekentool kan je de zorgtoeslag uitrekenen en direct aanvragen. Bij de aanvraag dien je een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot:
 • Je leeftijd
 • Gezinssituatie
 • Inkomen
Op het moment dat er in je persoonlijke situatie een verandering optreedt, dien je dit zo snel mogelijk aan de Belastingdienst door te geven. Op dat moment zal de hoogte en je recht op toeslag opnieuw worden bepaald. Op deze manier voorkom je dat je eventueel in een later stadium teveel ontvangen zorgtoeslag terug dient te betalen. Waar kan ik wijzigingen wat betreft de zorgtoeslag doorgeven? Aan de hand van je DigiD kan je op de website van de Belastingdienst inloggen op de pagina ‘Mijn toeslagen’. Online kan je vervolgens je gegevens wijzigen.

Wanneer ontvang ik mijn zorgtoeslag?

Iedere maand krijg je rond de 20ste van die maand een voorschot (gebaseerd op de gegevens die je hebt doorgegeven) van de zorgtoeslag. In de eerste helft van het jaar erop zal de Belastingdienst beoordelen of je jaarinkomen overeenkomt met het opgegeven inkomen. Indien het inkomen hoger uitvalt, dien je zorgtoeslag terug te betalen. Valt het inkomen lager uit? Dan ontvang je alsnog extra toeslag over dat jaar!

Wat gebeurt er met mijn zorgtoeslag als ik mijn premie niet kan betalen?

Op het moment dat je de premie van je zorgverzekering niet kan betalen en een betalingsachterstand hebt, wordt via het Zorginstituut Nederland door het CJIB deze schuld op je zorgtoeslag ingehouden om deze hiermee af te lossen.

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen