Wat te doen bij premieachterstand?

In je drukke studentenbestaan kan het misschien wel eens voorkomen dat je vergeet je zorgpremie over te maken. Of….misschien ook herkenbaar, je zit krap bij kas en er blijkt niet genoeg op je bankrekening te staan op het moment dat je premie moet worden afgeschreven. Geen zorgen, op basis van dit soort situaties zal je nog niet, wat ze noemen..als ‘wanbetaler’ worden aangezien.

Bouw je echter opeenvolgend een premieachterstand op, dan gaat het wel die kant op. Een premieachterstand kent uiteindelijk heel vervelende consequenties. De kans is tevens groot dat je uiteindelijk meer geld kwijt bent aan het uitstellen van premiebetaling, dan dat het je in eerste instantie gekost zou hebben. Dit door bijvoorbeeld extra kosten die in rekening worden gebracht bij het versturen van aanmaningen.

Om dit te voorkomen, is het belangrijk om te weten wat er gebeurt zodra er een premieachterstand ontstaat.

Zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet is een wet die vanaf 2006 de regelvorming rondom de zorgverzekering bepaalt. Deze wet zegt bijvoorbeeld dat iedereen die in Nederland woont verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten. Dat wil zeggen, minimaal een basisverzekering. De zorgverzekeraars zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het uitvoeren en houden aan de normen, regels en voorwaarden die vermeld staan in deze wet. De Nederlandse zorgautoriteit controleert vervolgens of de zorgverzekeraars zich wel daadwerkelijk aan dit alles houden.

Op het gebied van premieachterstand, is de zorgverzekeringswet dan ook van belang. Hierin zijn ook de regels rondom betalingsachterstanden opgenomen. Een voorbeeld daarvan is dat als je zes maanden of langer geen premie betaalt heb, het bedrag direct van je salaris of uitkering ingehouden mag worden. Hoe zit dit precies?

Wanbetalersregeling

Sinds 1 september 2009 is er een wet in het leven geroepen tegen wanbetalers. De zogeheten wanbetalersregeling is zo opgebouwd dat in het geval van premieachterstand, voor een ieder dezelfde stappen gelden. Deze regeling is dan ook onderdeel van bovengenoemde zorgverzekeringswet.

Deze regeling zorgt ervoor dat je niet zomaar beboet wordt bij een premieachterstand. Zo schrijven de stappen immers voor dat je eerst een herinneringsbrief moet ontvangen, voordat verdere actie ondernomen wordt.

Enerzijds probeert deze regeling het aantal onverzekerde mensen in Nederland te beperken, door bijvoorbeeld via dit proces ook betalingsregelingen voor te stellen. Anderzijds wordt met deze wet de zorgverzekeraar beschermt, door consequenties te verbinden aan het niet betalen van je premie.

De stappen van de wanbetalersregeling

De wanbetalersregeling hanteert de volgende stappen in het proces van een premieachterstand:

1: Op het moment dat je twee maanden achterloopt met het betalen van je premie, ontvang je een (vriendelijke) herinneringsbrief. Hierin wordt een termijn genoemd, vaak een week of twee, waarin wordt verwacht dat je alsnog de premie voldoet.

2: Betaal je vervolgens nog steeds niet, dan zal je zorgverzekeraar je een aanmaning sturen, ofwel een officiële betalingsherinnering. Soms wordt er in een aanmaning een betalingsregeling voorgesteld. Bij een aanmaning worden vaak extra kosten in rekening gebracht.

3: Komt er geen reactie, dan volgt er soms nog een aanmaning. Maar in de tussentijd kan het zijn dat eventuele aanvullende verzekeringen die je hebt, al zijn stopgezet.

4: Is er na zes maanden nog niet betaalt en niet gereageerd op de voorstellen uit de vorige stappen? Dan zal de zorgverzekeraar je aanmelden bij het Centraal Administratie Kantoor, kortweg CAK. Zodra dit gebeurt, zal dit instituut het proces verder overnemen van je zorgverzekeraar.

5: Vanaf dit moment is CAK bevoegd om de kosten op jou te verhalen. Dit houdt in, dat bovenop je premieschuld een extra bedrag in rekening zal worden gebracht. Dit bedrag wordt ook wel de bestuursrechtelijke premie genoemd. In 2019 is dit bedrag € 138,50 per maand. Dit bedrag wordt elk jaar door de minister opnieuw vastgelegd. Je betaalt uiteindelijk dus veel meer, dan dat je kwijt zou zijn als je tijdig je premie betaalt.

6: Het CAK is bevoegd dit bedrag in te houden op elke vorm van inkomen die je maandelijks ontvangt. Dit wordt broninhouding genoemd. Dit kan dus je loon, maar ook je uitkering betreffen.

Let op: ook je recht op zorgtoeslag vervalt. Het CAK zal ook hier het bedrag op inhouden, hoewel dit niet genoeg zal zijn. Verdere maatregelen zijn dan nog nodig.

Lukt broninhouding namelijk niet, wegens maandelijks weinig inkomen of niet voldoende, dan zul je maandelijks een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau ontvangen. Op deze wijze moet je zelf zorg dragen voor het voldoen van de bestuursrechtelijke premie.

Worden de acceptgiro’s niet binnen zes weken betaalt, dan zal weer een aanmaning volgen. Gebeurt er na twee weken nog niks, dan zal waarschijnlijk een deurwaarder worden langs gestuurd. Het premiegeld wordt dan door de deurwaarder bij je opgehaald. Mocht je het geld niet hebben, dan is de deurwaarder bevoegd persoonlijke bezittingen in beslag te nemen. Die spullen moeten dan het geld opleveren om de schuld mee af te lossen. De kosten van de deurwaarder komen tevens voor jouw rekening.

7: De wanbetalersregeling stopt pas, wanneer je zorgverzekeraar je afmeldt bij het CAK. Pas als je bent afgemeld, hoef je geen bestuursrechtelijke premie meer te betalen.

Afmelding bij het CAK

Zodra je bestuursrechtelijke premie is afgelost, kun je echter nog steeds schulden hebben bij je zorgverzekeraar. Het is dan een goede stap om in gesprek te gaan met de schuldhulpverlening.

Over het algemeen geldt dat je pas wordt afgemeld bij het CAK wanneer je, je totale schuld hebt afgelost. Dat wil zeggen naast de bestuursrechtelijke premie ook je openstaand eigen risico en eventuele bijkomende kosten van de aanmaningen en incasso’s.

Afmelding bij het CAK kan ook plaatsvinden, wanneer je met je zorgverzekering tot een akkoord bent gekomen om een betaalregeling te treffen. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met de schuldhulpverlening. Tot slot kan afmelding bij het CAK ook plaatsvinden wanneer je uiteindelijk wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Overstapverbod op andere zorgverzekeraar

Op het moment dat je een eerste aanmaning ontvangen hebt, geldt er een opzegverbod bij je zorgverzekeraar. Je mag dus niet overstappen naar een andere zorgverzekering. Deze regel geldt om zo de zorgverzekeraar te beschermen.

Is het eventueel zo dat je de premiekosten voor meerdere mensen betaalt, dan kun je die verzekering wel opzeggen. Uiteraard dan wel met de voorwaarde dat die mensen dan zelf een verzekering afsluiten, dan wel bij dezelfde zorgverzekeraar of heel ergens anders.

Hoe zit het na de afmelding bij het CAK?

Na afmelding bij het CAK, ontvang je vaak na een week of tien een schriftelijke bevestiging. Dit zal inclusief eindafrekening zijn, waarop je een overzicht treft van de betaalde en nog te betalen premiebedragen. Vanaf nu zul je weer het oorspronkelijke premiebedrag van je zorgverzekering gaan betalen. En bovendien heb je nu het recht weer, om einde van het jaar te wisselen van zorgverzekering.

Verzekerd zijn tijdens een premieachterstand

Ondanks dat je niet mag overstappen naar een andere zorgverzekering, zal je huidige basisverzekering blijven doorlopen. Zo blijf je verzekerd voor de standaard dekkingen. Het recht op medische zorg blijft dan ook behouden. Heb je daarnaast echter ook een tandarts- of aanvullende verzekering, dan zal de zorgverzekeraar deze in de meeste gevallen beëindigen.

Het beëindigen van een aanvullende verzekering, gebeurt vaak al binnen een paar weken na het uitblijven van betaling. Dit betreft achterstand bij zowel je premie als bij het eigen risico.

Betalingsachterstand van het eigen risico

Je wordt niet als wanbetaler aangemeld bij een betalingsachterstand van alleen het eigen risico. In zo’n geval zal de zorgverzekeraar wel aanmaningen blijven sturen, met mogelijk dus extra kosten. Als daar geen reactie op volgt, zal de zorgverzekeraar uiteindelijk zorgen dat er een incassobureau wordt ingeschakeld. Vaak zijn er bij het eigen risico ook mogelijkheden om het bedrag gespreid te betalen.

Schuldhulpverlening

Contact met de Schuldhulpverlening is een goede stap wanneer je continue geldproblemen hebt en niet meer weet hoe je deze moet oplossen. Samen met de schuldhulpverlening kijk je gezamenlijk naar inkomsten en uitgaven en wordt alles overzichtelijk op een rij gezet. Zo worden ook eventuele verdere problemen voorkomen. Zoals eerder benoemd kan de schuldhulpverlening ook betalingsregelingen treffen met de schuldeisers, wat soms nodig kan zijn. Zo kan de incasso van je zorgverzekering tijdelijk worden stopgezet, als er helemaal geen andere opties meer mogelijk zijn.

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen