Vrije zorgkeuze

Bij het afsluiten van je basiszorgverzekering heb je bij bepaalde zorgverzekeraars de keuze uit verschillende polissen. Hoewel het basispakket van de zorgverzekering inhoudelijk bij alle Nederlandse zorgverzekeraars gelijk is (dit bepaalt de overheid), werken veel van deze verzekeraars met gecontracteerde zorgverleners. De polis die je kies heeft in dat geval invloed op je vrije zorgkeuze. Wat is de vrije zorgkeuze en uit welke polissen kan je kiezen?

Wat is de vrije zorgkeuze?

De vrije zorgkeuze bepaalt de mate waarin je een volledige vergoeding krijgt van je zorgverzekeraar voor de zorg die je ontvangt van een zorgverlener naar keuze. Een groot deel van de Nederlandse zorgverzekeraars heeft namelijk prijsafspraken gemaakt met verschillende zorgverleners: zij werken samen met zogenaamde gecontracteerde zorgverleners. De samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgverleners kan jou als verzekerde extra korting opleveren op de basispremie. Je hebt dan de keuze uit verschillende polissen die een beperkte, gemiddelde of volledige vrije zorgkeuze bieden.

De restitutiepolis biedt je volledige vrije zorgkeuze: je bent voor een volledige vergoeding bij deze polis niet gebonden aan gecontracteerde zorgverleners.

Betekent dit dat ik niet naar niet-gecontracteerde zorgverleners kan gaan?

Je kan altijd voor een zorgverlener naar keuze kiezen: de vergoeding van je zorgverzekeraar kan afhankelijk van je polis en de prijsafspraken dan wel lager uitvallen. Deze informatie kan je terugvinden in de polisvoorwaarden of door contact op te nemen met je zorgverzekeraar om dit even te checken.

Voor welke zorg geldt de vrije zorgkeuze’

De vrije zorgkeuze geldt niet voor spoedeisende hulpverlening. Indien je bijvoorbeeld een gepland ziekenhuisbezoek in het vooruitzicht hebt, kan je zelf kiezen voor het ziekenhuis naar keuze.

Echter afhankelijk van de polis van je basiszorgverzekering krijg je een volledige of gedeeltelijke vergoeding voor deze behandeling. Indien je een polis met vrije zorgkeuze hebt afgesloten, krijg je altijd een volledige vergoeding. In de overige gevallen krijg je, indien je toch een niet-gecontracteerde zorgverlener bezoekt, een beperkte vergoeding.

Uit welke polissen kan in kiezen?

Veel zorgverzekeraars bieden een aantal basisverzekeringen aan. Deze kunnen over het algemeen worden opgesplitst in:

  • Budgetpolissen
  • Naturapolissen
  • Restitutiepolis
  • Combinatiepolis

In hoeverre heb je vrije zorgkeuze bij elk van de bovengenoemde polisvarianten?

Budgetpolis

Een budgetpolis is een zeer voordelige variant van de basisverzekering. Je bent bij deze verzekeringsvariant volledig gebonden aan zorgverleners waarmee een contract is afgesloten: kies je voor een andere zorgverlener, dan krijg je de afgenomen zorg niet volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Het voordeel van deze variant is de lage premie, het nadeel de beperkte keuzevrijheid. De dienstverlening vindt bovendien vaak helemaal online plaats en in bepaalde gevallen kan je voor een herhaalrecept alleen terecht bij een internetapotheek.

Naturapolis

Een naturapolis is tevens een polisvariant waarbij verzekeraars veelvuldig afspraken hebben gemaakt met verschillende zorgverleners. Het kan echter ook zo zijn dat je verzekeraar in dit geval afspraken heeft gemaakt met vele ziekenhuizen in jouw buurt. Desalniettemin ben je, voor een volledige vergoeding van de behandeling, gebonden aan gecontracteerde zorgverleners. Indien je toch kiest voor een andere zorgverlener, kan de vergoeding lager uitvallen. Een voordeel van de naturapolis is de lage premie en dat je zelf geen rekeningen hoeft te betalen dan wel voor te schieten: deze gaan direct naar je zorgverzekeraar.

Restitutiepolis

Via een restitutiepolis heb je in de regel volledige keuzevrijheid: je kan zelf kiezen bij welke zorgverlener je zorg afneemt en krijg hiervoor een volledige vergoeding van het gemiddelde tarief vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Dat is ook direct het grote voordeel van deze polisvorm. Als nadeel kan worden gezien de hogere premie en de noodzaak eerst zelf de zorgkosten voor te schieten. Deze kan je echter wel gewoon declareren bij je zorgverzekeraar.

Combinatiepolis

Deze polisvariant is feitelijk gezien een combinatie van de natura- en restitutiepolis. Voor bepaalde zorg geldt de beperking van vrije zorgkeuze net als bij de naturapolis: alleen bij bepaalde gecontracteerde zorgverleners krijg je een volledige vergoeding. Bij andere zorgverleners bestaat er juist keuzevrijheid: de vrije zorgkeuze en artsenkeuze bieden je 100% vergoeding van het gemiddelde zorgtarief voor de afgenomen zorg.

 

 

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen