Vragen? Neem contact met ons op!

Wijzig je voorkeur
adlink filter preloader

Tandartsverzekering vergelijken

Als student zal je naar alle waarschijnlijkheid een paar keer per jaar je gebit laten nakijken of behandelen bij de tandarts of een andere mondzorgverlener. Een zorgvuldige gebitsverzorging in combinatie met regelmatige controles houdt je gebit gezond en sterk. In hoeverre worden tandarts- en andere mondzorgkosten eigenlijk vergoed vanuit je basis- en aanvullende zorgverzekering? In dit artikel lees je meer over de tandartsverzekering in aanvulling op je zorgverzekering.

Vergoeding vanuit de basiszorgverzekering

Bij de vergoeding van mondzorg en tandartskosten uit het basispakket van je zorgverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en jongeren vanaf 18 jaar. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico. Bovendien is het belangrijk te letten op het soort polis wat je hebt afgesloten: bij budget- en naturapolissen werken zorgverzekeraars met gecontracteerde zorgverleners. Alleen bij deze zorgverleners krijg je over het algemeen de kosten volledig vergoed.

Vergoeding mondzorg- en tandartskosten tot 18 jaar

Tot 18 jaar biedt de basiszorgverzekering een uitgebreide vergoeding voor tandartskosten, veel voorkomende behandelingen zoals de periodieke controle, het verwijderen van tandsteen, vullen van gaatjes en tandheelkundige chirurgie komen voor vergoeding in aanmerking. In de polis van je zorgverzekering vind je een compleet overzicht van de precieze vergoeding. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

 • Orthodontie
 • Het uitwendig bleken van je tanden
 • Kronen en bruggen
 • Gedeeltelijke prothesen

Vergoeding mondzorg- en tandartskosten vanaf 18 jaar

Op het moment dat je 18 of ouder bent komen alleen de volgende mondzorg- en tandartskosten voor vergoeding in aanmerking:

 • Chirurgische tandheelkundige ingrepen (bijvoorbeeld bij de kaakchirurg)
 • Uitneembaar kunstgebit
 • Röntgenonderzoek
 • Bijzondere tandheelkundige zorg indien er sprake is van een ernstige groei- of ontwikkelingsstoornis dan wel afwijking in je mond. Ook implantaten en orthodontie kunnen onder bijzondere tandheelkundige zorg worden geschaard

Voor een vergoeding van tandarts- en andere mondzorg kosten ben je in de meeste gevallen dus aangewezen op een tandartsverzekering in aanvulling op je zorgverzekering.

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

Indien je op zoek bent naar een vergoeding voor de kosten die je maakt bij de tandarts, bestaat de mogelijkheid een aanvullende zorgverzekering af te sluiten in de vorm van een tandartsverzekering. Wanneer is een aanvullende tandartsverzekering interessant en welke kosten worden er precies mee gedekt?

Dekking aanvullende tandartsverzekering

De dekking van een aanvullende tandartsverzekering is per zorgverzekeraar en de aangeboden tandartsverzekering verschillend. Het is bij veel zorgverzekeraars mogelijk een een aantal varianten tandartsverzekeringen af te sluiten. Daarnaast is het bij sommige verzekeraars mogelijk een vergoeding voor tandartskosten te krijgen vanuit een aanvullend pakket waar ook andere vergoedingen in voorkomen, bijvoorbeeld aanvullende medische kosten in het buitenland, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. De dekking wordt als volgt bij verzekeraars bepaald:

 • Dekkingsgraad: het aanvullende pakket of tandartsverzekering bepaalt de dekkingsgraad. Deze ligt normaal gesproken tussen de 75% en 100%. De dekkingsgraad bepaalt dus het percentage dat je vergoed krijgt van elke behandeling bij de tandarts.
 • Maximale jaarlijkse vergoeding: de aanvullende tandartsverzekering biedt vergoeding tot maximaal een bepaald bedrag per jaar. Afhankelijk van de gewenste dekking, kan dit bedrag bij verschillende verzekeraars tussen de €150 en €1.500,- liggen.
 • Wachttijd: voor bepaalde vergoedingen kan een wachttijd gelden. Bepaalde verzekeraars hanteren bijvoorbeeld de regel dat je minimaal 1 jaar verzekerd dient te zijn alvorens je kan profiteren van de hoge vergoeding voor orthodontie, kronen, bruggen of implantaten.
 • Acceptatievoorwaarden: bepaalde verzekeraars bieden aanvullende tandartsverzekeringen met zeer hoge vergoedingsbedragen. Om misbruik te voorkomen, kan het zijn dat zij vooraf een tandartsverklaring van je tandarts vragen om de staat van je gebit in kaart te brengen (of je een vragenlijst laten invullen). Bij de verzekeraar zal aan de hand van deze vragenlijst of tandartsverklaring worden bepaald of je wordt toegelaten tot de aanvullende tandartsverzekering.
 • Ongeval: veel verzekeraars hanteren een aparte dekking voor tandartskosten die nodig zijn voor het herstel van je gebit na een ongeval. De kosten van een dergelijke ingreep kunnen erg hoog liggen en komen niet altijd vanuit je basisverzekering voor vergoeding in aanmerking (over het algemeen alleen als de kaakchirurg er aan te pas komt).

Tandartstarieven

De (maximale) tandartstarieven worden op landelijk niveau vastgesteld door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De tandartsbehandelingen worden opgesplitst in behandelcodes, deze krijgen een letter in combinatie met een nummer, bijvoorbeeld A15, E13 of C11. Om te bekijken of een tandartsverzekering voor jou uitkomst biedt, kan je de gemiddelde tandartskosten die je in de verleden jaren hebt gemaakt plus de verwachte kosten in kaart brengen.

Wel of niet een tandartsverzekering?

Voor je aanvullende tandartsverzekering betaal je maandelijks een bedrag aan premie. Stel: je betaalt €10,- premie per maand en ontvangt een vergoeding van 100% tot maximaal €250,- per jaar. Je premiekosten zijn dan 12 x €10,- = €120.

Indien je verwacht meer dan €120,- tandartskosten te maken op jaarbasis, is een aanvullende tandartsverzekering voordelig. Een periodieke controle, die je gemiddeld 2 keer per jaar doet kost al €20,08 (C11). Daarnaast zal je af en toe een gebitsreiniging doen €11,85 (M03). Indien je een gaatje hebt €42,28 (V91), je verdoving nodig hebt €13,21 (A10) en een foto dient te maken €14,80 (X10), zit je al snel aan dit bedrag.

Naar de studenten tandartsverzekering vergelijker