Privacy & Disclaimer

Op het moment dat je contact met ons opneemt of op een bepaald websiteonderdeel je persoonlijke gegevens invoert, wordt in onze privacy statement uiteengezet waarom wij deze persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe wij met deze gegevens omspringen. Onze disclaimer is op het gebruik en de gehele inhoud van onze website van toepassing en benadrukt met name de uitsluiting van aansprakelijkheid voor de informatie die wij bieden.

Privacy statement

In onze privacy statement zetten wij uiteen welke gegevens wij verzamelen en met welk doel. Ook wordt uitgelegd hoe wij met deze gegevens omgaan.

Algemene gegevens van websitebezoekers

Op Studentenzorgverzekering.nl verzamelen wij algemene gegevens over bezoekers om onze website te optimaliseren en de opzet van de website zo ideaal mogelijk in te richten voor jou als bezoeker. Met deze verzamelde informatie worden wij ook in staat gesteld gerichte en gewenste informatie aan te bieden.

Cookies

Indien je van de inhoud van onze website gebruik maakt, worden er cookies opgeslagen op je pc. Net als vele websites op het internet komt dit het gebruiksgemak voor jou van onze website ten goede. Wat is een cookie eigenlijk? Dit kleine tekstbestandje wordt op de harddisk van je pc opgeslagen. Alle gegevens die jij op onze website invoert, worden in dit cookie opgeslagen. Via een cookie kan er geen virus op je pc terecht komen. Waar gebruiken wij cookies voor?

  • Verbetering van het gebruiksgemak (dit zijn echter tijdelijke cookies die na je bezoek automatisch worden verwijderd);
  • Opslag van jouw gebruikers- en voorkeursinstellingen en andere informatie op het moment dat je een bezoek brengt aan onze website;
  • Meting van herhaalbezoeken (indien je de cookies niet wist en deze langer op je pc opgeslagen blijven);
  • Zorgverzekeraars en andere financiële dienstverleners kunnen aan de hand van een cookie bepalen of je bij de keuze van jouw zorgverzekering dan wel de financiële dienst die je afneemt, gebruik hebt gemaakt van Studentenzorgverzekering.nl.

Ben je het er niet mee eens dat wij cookies gebruiken. Stel je webbrowser dan zo in dat cookies niet worden opgeslagen. Let op: het uitzetten van cookies zal het gebruiksgemak van onze website in grote mate beperken.

Aanvragen van informatie & contact

Indien je contact met ons opneemt en informatie opvraagt maken we, op jouw verzoek, gebruik van je contactgegevens om je vraag te beantwoorden. Wij versturen geen ongewenste berichtgegevens noch gebruiken we de ingevoerde gegevens voor andere doeleinden.

Bescherming persoonsgegevens

Studentenzorgverzekeringen.nl biedt je de garantie, op wettelijke gronden, dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met je persoonlijke gegevens. Deze worden niet ongevraagd aan derde partijen doorgespeeld. Op onze website zijn de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om de ingevoerde persoonlijke gegevens te beschermen tegen diefstal, verlies dan wel andere vormen van verwerking van deze informatie op onrechtmatige wijze. Bij het beveiligen van je informatie is de Wet bescherming persoonsgegevens voor ons leidraad en wij staan bovendien geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens.

Disclaimer

De disclaimer beschreven op deze pagina is van toepassing op het gebruik en de inhoud van Studentenzorgverzekering.nl. Bij gebruikmaking van onze website accepteer je de disclaimer.

Rechten aangeboden websitecontent

Studentenzorgverzekering.nl, rechthebbende van de aangeboden content op deze website, behoudt al deze rechten. Onder deze rechten vallen merk- en auteursrechten dan wel andere intellectuele eigendomsrechten. Studentenzorgverzekering.nl behoudt deze rechten voor wat betreft de gehele inhoud van de website, zoals gemaakte vergelijkingen, geschreven teksten, afbeeldingen en ander grafisch materiaal, handels- en merknamen en logotypen.

Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker of bezoeker van deze website en de aangeboden informatie mag alleen worden ingezet voor niet-commerciële doelen. Het is gebruikers en bezoekers van deze website dan ook niet toegestaan onze informatie te kopiëren, verder te verspreiden of vermenigvuldigen dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking te stellen zonder onmiskenbare schriftelijke toestemming van Studentenzorgverzekering.nl.

Aansprakelijkheid Studentenzorgverzekering.nl

Hoewel wij ons met man en macht inzetten om de aangeboden informatie (teksten, vergelijkingen en andere vormen van informatie) op onze website foutloos ter beschikking te stellen, kan er geen garantie worden geboden voor de volledige juistheid. Indien je op basis van onze informatie een keuze maakt of beslissing neemt voor een bepaalde verzekering, is dit voor eigen risico en rekening. Wij zijn continue bezig de informatie up to date te houden. Mocht je toch een fout aantreffen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vragen

Indien je een vraag dan wel opmerking hebt over onze privacy statement of disclaimer, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wijzigingen

Studentenzorgverzekering.nl kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het privacy statement of disclaimer. Om er zeker van te zijn dat de informatie recent is, wordt aanbevolen de informatie op deze pagina met enige regelmaat te raadplegen.

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen