Op kamers gaan – Wat moet je weten?

Ga je op kamers, dan breekt er een nieuwe fase in je leven aan. Je moet opeens overal aan denken. Van meubels aanschaffen tot daadwerkelijk verhuizen, het regelen van een tv- en internetverbinding en zo nog veel meer. Bovenal ben je opeens verantwoordelijk voor het kunnen betalen van je vaste lasten, waar ook je zorgverzekering toe behoort.

Zorgverzekering afsluiten

Voorheen was je tot je achttiende levensjaar meeverzekerd bij je ouders. Nu moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Ga je voor een basis- of een aanvullende zorgverzekering? Hierover kun je meer vinden in de andere teksten op deze site. Verdiep je ook eens in zorgverzekeringen speciaal gericht op studenten. Echter, een passende zorgverzekering is niet het enige op verzekeringsgebied waar je aan moet denken als je op kamers gaat.

Inboedelverzekering

Of je je kamer nu inricht met nieuwe meubels of met tweedehands spullen, een inboedelverzekering is eigenlijk iets waar je niet omheen kunt. De waarde van al je spullen bij elkaar, loopt toch al snel op. Alleen al je elektronische spullen zijn bij elkaar vast veel waard. Het is een geruststellend idee dat in het geval van schade door bijvoorbeeld brand of storm, de kosten grotendeels vergoed kunnen worden.

Wat valt er onder een inboedelverzekering?

Onder een inboedelverzekering vallen alle spullen die je kunt oppakken en meenemen. Dus hetgeen zich als het ware los in je huis bevindt. Dit kan dan ook variëren van je laptop en tv tot aan je bed, kleding en studieboeken. Extra toelichting: tot een bepaalde waarde zijn zaken zoals antiek, kunstvoorwerpen, sieraden en horloges ook meeverzekerd. Maar zijn ze echt van hoge waarde dan kun je beter een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Dit omdat een inboedelverzekering vooral gericht is op schade aan voorwerpen, waardoor echte kostbaarheden soms niet voldoende gedekt zijn.

Extra uitgebreide dekking of de allrisk inboedelverzekering

De zorgverzekeraar biedt vaak twee soorten dekkingen aan binnen de inboedelverzekering:
  • De extra uitgebreide dekking is eigenlijk een standaarddekking, die in het algemeen schade vergoed op het gebied van inbraak/diefstal, water, storm en brand.
  • De allrisk dekking: deze dekking vergoed bijna alles, behalve als datgeen wat niet vergoed wordt expliciet in de polisvoorwaarden benoemd staat. Zo wordt schade veroorzaakt door huisdieren niet altijd vergoed, hetzelfde geldt voor natuurrampen. Echter, het overgrote deel van wat je kunt bedenken aan schade die plotseling / onverwachts ontstaat (ook wel ‘van buiten komend onheil’ genoemd) wordt vergoed.
Lees je toch in de polisvoorwaarden in. De zorgverzekeraar heeft immers ook zijn regels om te bepalen of schade niet op basis van opzet of roekeloos gedrag veroorzaakt is. Dat soort schade wordt nooit vergoed, hetzelfde geldt door schade die ontstaat door slijtage. Tip: de premie die je betaalt voor de allrisk dekking is vanzelfsprekend duurder. Voor een studentenkamer is het dan ook handig af te wegen of dit echt noodzakelijk is. Dikwijls loont het echter toch de moeite, bijvoorbeeld als je voor je studie veel apparaten op je kamer hebt zoals laptops, tablets en misschien wel (foto-) camera’s.

Eisen bij het afsluiten van een inboedelverzekering

De meeste verzekeraars stellen bij het afsluiten van een inboedelverzekering wel de eis, dat je een kamer hebt die op slot kan. Anders zouden studiegenoten bijvoorbeeld ongewenst op je kamer kunnen komen, waardoor je geen controle over je inboedel hebt. Ook het ophangen van rookmelders of de aanwezigheid van een branddeken in de keuken zijn hier voorbeelden van. Het zijn immers manieren om de kans op (financiële) schade zo klein mogelijk te houden.

Buitenshuisverzekering

Een buitenshuisverzekering gaat vaak samen met een inboedelverzekering. De inboedelverzekering richt zich immers niet op kostbare gadgets die je mee naar buiten neemt. Verdiep je wederom in de regels, want de verzekeraar vergoedt geen kosten als bijvoorbeeld blijkt dat je de schade had kunnen voorkomen. Denk aan spullen onbeheerd achterlaten op het strand wanneer je de zee in gaat. Bovendien kan het ontstaan van schade soms ‘normaal’ zijn op basis van ouderdom / slijtage, zoals vlekken en barsten die in de loop der tijd ontstaan.

Studenten-in-1-pakketten

Helaas zijn er maar weinig zorgverzekeraars die een passende inboedelverzekering voor studenten op kamers kunnen aanbieden. Vaak kun je alleen kiezen voor een inboedelverzekering voor een ‘alleenstaande huurder’, maar die dekking zal al snel hoger zijn dan een gemiddelde studentenkamer kost. Het kan dus lonen je te verdiepen in polissen speciaal op studenten gericht. Bovendien bestaan er ook studenten-in-1-pakketten, die vaak een inboedel-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering bevatten. Zo is de kans dat je onnodig teveel betaalt al een stuk kleiner.

Opstalverzekering (voor de kamer zelf)

Daar waar de inboedelverzekering zich richt op de spullen die zich in je kamer bevinden, daar richt de opstalverzekering zich op je kamer zelf. Dat wil zeggen het huis / gebouw waar jouw kamer zich bevindt. Het betreft hier spullen die je niet zomaar kunt oppakken en meenemen (nagelvast.) Deze verzekering is handig wanneer storm bijvoorbeeld schade veroorzaakt aan de schutting in de tuin of aan het dak. Het is logisch dat de verhuurder van jouw kamer deze verzekering al heeft afgesloten, maar informeer hier altijd voor de zekerheid naar.

Aansprakelijkheidsverzekering

Ga je op kamers, dan kun je er ook over nadenken of je een aansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten. Dit kan apart of in combinatie met je inboedelverzekering, dan gaat het vaak maar om een paar euro extra. Het kan altijd gebeuren dat je per ongeluk schade veroorzaakt, hoe voorzichtig je zelf ook bent. Denk maar eens aan een waterleiding die kapot kan gaan wanneer je niet thuis bent, waarna je buren waterschade hebben. De aansprakelijkheidsverzekering maakt onderscheid tussen materiële schade (zoals in het voorbeeld van de kapotte waterleiding) en letselschade. Dit laatste betreft schade die je aan een persoon veroorzaakt, bijvoorbeeld wanneer een dakpan van jouw huis valt en een persoon op straat hierdoor verwondingen oploopt. Schade veroorzaakt door huisdieren wordt door de aansprakelijkheidsverzekering ook vaak vergoed. Toelichting: vaak wordt gedacht dat een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is, maar dat is het niet. Die verwarring kan bestaan doordat een autoverzekering bijvoorbeeld wel verplicht is en dan valt onder de WA-verzekering, wat staat voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Meeverzekerd zijn bij je ouders

Weliswaar moet je vanaf je achttiende levensjaar een eigen zorgverzekering afsluiten, toch kun je als student soms nog profiteren van wat voordeeltjes:
  • Woon je weliswaar op kamers, maar hebben je ouders een aansprakelijkheidsverzekering? Dan ben je tot je 27e levensjaar nog bij hen op de polis meeverzekerd. Voorwaarde is wel, dat dit alleen geldt zolang je nog studeert.
  • Reisverzekering: natuurlijk wil je er als hard lerende student ook eens tussenuit. Ook hier geldt dat als je ouders een reisverzekering hebben, je meeverzekerd bent tot je 27e levensjaar zolang je studeert.
  • Gezinsongevallenverzekering: als je ouders deze verzekering hebben, kun je je ook hier op laten meeverzekeren. Zo niet, dan kun je er zelf voor kiezen een ongevallenverzekering af te sluiten.
Het persoonlijk afsluiten van deze verzekeringen kan alleen als je achttien jaar en ouder bent. Toelichting: voor een inboedelverzekering kun je echter niet meeverzekerd worden bij je ouders. Dit omdat de inboedel de spullen in je eigen studentenkamer betreft.

Zorgtoeslag

Nog iets om aan te denken als je op kamers gaat: zorgtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. De meeste studenten hebben recht op deze tegemoetkoming om je zorgverzekering te kunnen betalen. Het scheelt je aanzienlijk in de kosten. Bereken hier je zorgtoeslag

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen