Eigen risico

Bij het afsluiten van je zorgverzekering krijg je als student te maken met het wettelijke verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder en houdt in dat een deel van je zorgkosten die je in een jaar maakt eenmalig voor eigen rekening komen. Jaarlijks wordt tijdens Prinsjesdag door de Nederlandse overheid het eigen risico vastgesteld. In onderstaand artikel wordt nader uitgelegd hoe het eigen risico precies werkt, wanneer deze geldt en hoe je een vrijwillig eigen risico kan afsluiten.

Wat moet je weten over het eigen risico van je zorgverzekering?

 • Het wettelijke verplicht eigen risico in 2018 bedraagt €385,-
 • Het eigen risico geldt alleen over bepaalde zorg uit je basisverzekering, zoals ziekenhuiszorg of ambulancevervoer
 • Het eigen risico geldt niet voor zorg die je ontvangt vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Het wettelijk verplicht eigen risico kan, tegen een lagere premie, worden verhoogd met maximaal €500,- naar €885,-: dit is het vrijwillig eigen risico
 • Het eigen risico wordt ieder jaar in september op Prinsjesdag bekend gemaakt

Het hoe en waarom van het eigen risico

Het eigen risico geldt, zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, alleen voor bepaalde zorg die je ontvangt vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Het eigen risico geldt bovendien alleen voor dat jaar en dient eerst helemaal te worden opgebruikt totdat je een volledige vergoeding voor de zorg vanuit de basisverzekering ontvangt.

Hoe werkt het eigen risico precies?

De werking van het eigen risico kan het beste met een voorbeeld worden geïllustreerd. We gaan in dit voorbeeld uit van een student van 22 jaar oud die een wettelijk verplicht eigen risico heeft van €385,- in 2018. Deze student ervaart klachten aan zijn elleboog na een nare valpartij. Hij neemt hiervoor de volgende zorg af:

 • Bezoek aan de huisarts a €40,-
 • Onderzoek in het ziekenhuis: €200,-
 • Medicijnen om de ontsteking te remmen: €50,-

Een huisartsenbezoek is uitgezonderd van het eigen risico (zie onderstaande tabel voor de zorgvormen uit het basispakket die zijn uitgezonderd van het eigen risico). De kosten van het ziekenhuisonderzoek en de medicijnen vallen wel onder het eigen risico. De student heeft nog €385,- eigen risico, wat betekent:

 • €385 – €200 – €50,- = €135,- restant eigen risico

Uitgaande van bovenstaand voorbeeld heeft de student voor dat zorgjaar nog een restant eigen risico van €135,-. Pas als deze kosten zijn verbruikt, komt de zorg die de student daarna ontvangt volledig voor vergoeding in aanmerking.

Stel dat deze student een paar maanden later weer dient te worden opgenomen als gevolg van een kleine ingreep: kosten €200,-.

 • €135,- (restant eigen risico) – €200,- = -€65,-

De student dient in dit voorbeeld €135,- zelf te betalen en ontvangt vanuit de zorgverzekering een vergoeding voor de overige kosten: in dit geval €65,-. Vanaf dit moment ontvangt de student een volledige vergoeding van alle zorg die hij of zij in dat zorgjaar maakt: het eigen risico is verbruikt.

Wat als mijn behandeling langdurig van aard is?

In dat geval is de startdatum van je behandeling (de factuur) doorslaggevend. Op het moment dat je behandeling van start gaat, opent er een rekening waar alle vervolgbehandelingen ook aan worden gelinkt. Indien je behandeling dus van start gaat in oktober 2018, kan deze doorlopen tot februari 2019. Het eigen risico van 2018 geldt in dat geval gewoon.

Er geldt hierop één uitzondering: indien de behandeling meer dan 120 dagen duurt, wordt een tussentijdse factuur opgesteld. Indien deze nieuwe factuur binnen het nieuwe jaar (2018) valt, geldt het eigen risico van dat jaar voor de zorgkosten die voortvloeien uit die factuur.

Waarom wordt een eigen risico gehanteerd?

Het eigen risico is in het leven geroepen om jou als student en de Nederlandse bevolking op een bewustere manier om te laten gaan met zorg. Er is dan ook een economisch motief op de achtergrond te bespeuren: doordat mensen wel even twee keer nadenken voordat ze echt de stap naar zorgverlening zetten wordt beoogd de totale zorguitgaven in Nederland beheersbaar te maken.

Wat valt er wel/niet onder het eigen risico?

Het is niet altijd even duidelijk wat er allemaal precies wel of niet onder het eigen risico valt. In onderstaand tabeloverzicht kan je in één oogopslag zien welke belangrijke zorgkosten wel, en welke zorgkosten niet, onder het eigen risico vallen. Wij beperken ons in dit overzicht slechts tot de meest belangrijke zorg voor studenten.

 

Zorg valt wel onder het eigen risico Zorg valt niet onder het eigen risico
Ziekenhuis operaties en opnames Huisartsfacturen
Ambulancevervoer Kosten voor kraamzorg en verloskunde
Prikken van bloed Hulpmiddelen in bruikleen gekregen via thuiszorg
SOA test Zorg voor jongeren onder de 18 jaar
Fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling bij een chronische aandoening Zorg vanuit de aanvullende verzekering, ook tandartskosten
Logopedie Zorg die je ontvangt vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg)
Diëtetiek Reiskosten die een donor maakt
Ergotherapie Alle vormen van nacontrole van de donor na het doneren van een orgaan
Stoppen met roken programma Wijkverpleegkundige- en ketenzorg
Second opinion Bepaalde voorkeursmedicijnen

Eigen risico verhogen: het vrijwillig eigen risico

Indien je het idee hebt niet veel gebruik te maken van de zorg die onder het eigen risico valt dan wel de zorgkosten de €385,- vaak niet ontstijgen, kan je ervoor kiezen het eigen risico vrijwillig te verhogen. Op dat moment kies je voor een vrijwillig eigen risico: dit kan alleen aan het einde van het zorgjaar, van half november tot 31 december 2018.

Het is wel belangrijk indien je voor het vrijwillig eigen risico kiest, dat op het moment dat je de zorg wel nodig hebt je een buffer hebt om op terug te kunnen vallen. Hoe hoger je het vrijwillig eigen risico kiest, hoe lager je maandelijkse premie zal uitvallen. Je hebt bij de meeste verzekeraars de keuze uit een verhoging van:

 • €100,-
 • €200,-
 • €300,-
 • €400,-
 • €500,-

Dat betekent dat het maximale vrijwillig eigen risico in 2018 €385,- + €500,- = €885,- per jaar bedraagt. De korting die je op je premie krijgt als gevolg van een hoger eigen risico verschilt per zorgverzekeraar.

Betaling eigen risico

Op het moment dat het eigen risico na zorgverlening in rekening wordt gebracht, dien je standaard bij alle verzekeraars het bedrag in één keer te betalen. Echter zijn er ook verzekeraars waarbij je voor de optie kan kiezen het bedrag gespreid te betalen zodat je niet in één keer een boel geldt dient op te hoesten. Informeer bij je verzekeraar naar de mogelijk van het gespreid betalen van je eigen risico.

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

Naast het eigen risico bestaat ook de eigen bijdrage. Deze twee vormen van zorgkosten die je uit eigen zak dient te betalen worden nog wel eens met elkaar verward. Een eigen risico betaal je eenmalig tot deze voor het betreffende zorgjaar helemaal is ‘opgebruikt’. Een eigen bijdrage daarentegen betaal je altijd op het moment dat je van bepaalde zorg waarvoor deze bijdrage geldt gebruik maakt. Het kan dus ook voorkomen dat je voor bepaalde zorg zowel eigen risico als een eigen bijdrage dient te betalen.

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen