Eigen bijdrage

Het wordt wel eens door elkaar gehaald..het eigen risico en de eigen bijdrage. Maar de eigen bijdrage is wel degelijk iets anders. Wat is het precies en waarmee verschilt het van het eigen risico?

Wanneer is er sprake van een eigen bijdrage?

Je betaalt een eigen bijdrage in de vorm van een vast bedrag of een percentage, omdat de Rijksoverheid bepaald heeft dat bepaalde zorgkosten niet volledig vergoed worden. Dit houdt dus in dat je van de gemaakte kosten voor een bepaalde zorgvorm uit het basispakket, een gedeelte zelf betaalt. Ook als je je eigen risico al helemaal verbruikt hebt.

Er zijn een aantal zorgvormen vanuit het basispakket die zo’n eigen bijdrage vereisen. Vaak betreft dit specifieke geneesmiddelen maar bijvoorbeeld ook kraamzorg, contactlenzen, brillen, orthopedische schoenen, hoortoestellen en ziekenvervoer.

Hoe vaak moet je de eigen bijdrage betalen?

Soms kan het zo zijn dat je per hulpmiddel / zorgvorm een eigen bijdrage per jaar betaalt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij brillen. Echter, vaak zal het zo zijn dat je iedere keer dat je een product of een bepaalde vorm van zorg gebruikt, een eigen bijdrage moet betalen. Dit is vaak het geval bij bepaalde geneesmiddelen. Een ander voorbeeld is als je orthopedische schoenen hebt gekocht waarvan je nog een extra paar wil aanschaffen. Voor beide paren, ook al worden ze in hetzelfde jaar gekocht, moet dan een eigen bijdrage betaalt worden.

Maximale eigen bijdrage bij geneesmiddelen

Juist omdat je elke keer je eigen bijdrage opnieuw moet betalen, is er een regeling in het leven geroepen speciaal voor de aanschaf van medicijnen. Als je immers vaak geneesmiddelen nodig heb, dan kunnen de kosten van de eigen bijdrage flink oplopen. Om dat te voorkomen is er dan ook een maximaal bedrag voor de eigen bijdrage ingesteld. In 2019 betreft dit € 250,- per jaar. Dit houdt in dat je nooit meer zal hoeven betalen dan dit bedrag. Wat overblijft wordt dan door de zorgverzekeraar betaalt.

Deze regeling is overigens pas sinds 2019 van kracht, het is één van de wijzigingen voor de zorgverzekering 2019 die bekend is gemaakt op Prinsjesdag. De maximale eigen bijdrage betreft echter alleen geneesmiddelen die zijn opgenomen in het geneesmiddelensysteem (GVS), deze loopt in ieder geval tot 2021. Bij andere zorgvormen geldt deze maximale eigen bijdrage niet.

Verschil in eigen bijdrage per medicijn

Het kan zijn dat je vorige jaar met een medicijn begonnen ben, waarvoor je toen niks hoefde te betalen. Het kan zo zijn dat je nu bij de apotheek datzelfde medicijn ophaalt en er nu wel opeens voor moet betalen. Hoe zit dat? Bij bepaalde geneesmiddelen, is de fabrikant soms bereid om de eigen bijdrage terug te betalen. Dit kan zowel via de apotheek zijn als rechtstreeks via jou. Het is echter volledig aan de fabrikant zelf om te beslissen of hier mee doorgegaan wordt op de langere termijn. Stopt de fabrikant hier ineens mee, dan moet je zelf de eigen bijdrage weer betalen. Hierbij geldt dan uiteraard wel dat de eigen bijdrage dan niet hoger zal zijn dan de vastgestelde € 250,-

De eigen bijdrage omzeilen

De eigen bijdrage kun je voorkomen of in ieder geval beperken door te kiezen voor bijvoorbeeld ander soort zorg, een andere zorgverlener of door het kiezen van andere medicijnen. Een andere manier is het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering, je krijgt dan de eigen bijdrage vergoed.

Eigen bijdrage wordt verrekend door de zorgverzekeraar

Voorheen werd de eigen bijdrage meteen bij de balie van de apotheek verrekend. Sinds 2019 is dat echter veranderd. De apotheek vertelt je voor welke medicijnen een eigen bijdrage betaalt dient te worden en stuurt vervolgens de betreffende rekening op naar de zorgverzekeraar. Die brengt de eigen bijdrage dan later weer bij jou in rekening.

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn niet hetzelfde

Het eigen risico en de eigen bijdrage vormen wel een geheel met elkaar. Zo zul je altijd een eigen bijdrage moet betalen als dat voor die zorgvorm verplicht is, ook als je eigen risico al verbruikt is. In sommige gevallen, moet er ook een eigen risico worden betaalt voordat de zorgverzekeraar het overgebleven deel van de kosten zal vergoeden.

Ondanks dat ze dus wel wat met elkaar te maken kunnen hebben, zijn er zeker verschillen. Om ze duidelijk te maken, is het misschien eerst handig om te bekijken wat het eigen risico nu ook alweer is.

Het eigen risico

Het eigen risico, wat voor een ieder overigens een verplicht bedrag is, wordt elk jaar door de overheid op Prinsjesdag vastgesteld. Dit houdt in dat je de kosten tot aan dat bedrag eerst uit eigen zak betaalt, voordat je een bepaalde vorm van zorg vergoed krijgt door je zorgverzekering. In 2019 is het drempelbedrag € 385,- net als de twee jaren daarvoor.

Niet alle zorgvormen vallen overigens onder het eigen risico. Bezoek aan de huisarts valt hier bijvoorbeeld niet onder. Hetzelfde geldt voor verloskundige- en kraamzorg, hoewel hier dan weer wel een eigen bijdrage voor geldt. Hulpmiddelen die je in bruikleen heb of zorg voor jongeren onder de 18 jaar vallen hier ook niet onder. Vanzelfsprekend zijn ook die kosten waar je een aanvullende verzekering voor heb afgesloten niet aan de orde voor het eigen risico, denk aan tandartskosten.

In het geval dat je geen zorgkosten maakt, betaal je ook geen eigen risico.Het eigen risico bestaat overigens uit twee gedeeltes.
  • Een verplicht gedeelte: een ieder met een zorgverzekering betaalt in 2019 dus het bedrag van € 385,- aan zorgkosten, indien hier gebruik van wordt gemaakt.
  • Een vrijwillig gedeelte: je kunt het vrijwillig eigen risico ophogen met bijvoorbeeld € 100,- of hoger, maximaal tot € 500,-. Zo kun je je totale eigen risico ophogen tot maximaal € 885,- Op deze manier betaal je per maand een lagere maandpremie. Per zorgverzekeraar scheelt het iets, maar je kunt op deze wijze tot wel € 240,- per jaar besparen.

De daadwerkelijke verschillen tussen de eigen bijdrage en het eigen risico

  • De eigen bijdrage geldt voor specifieke vormen van zorg. Het eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf betaalt tot aan een bepaald bedrag, voordat je zorgkosten vergoed krijgt.
  • Het eigen risico is een vast bedrag per jaar. De eigen bijdrage echter, is een bedrag dat kan variëren per zorgvorm.
  • Het eigen risico werkt zo dat elke keer als je een bedrag heb uitgegeven aan een zorgvorm, het zich opstapelt totdat je een bepaald bedrag behaald heb. Hierna krijg je de kosten door de zorgverzekeraar vergoed, indien deze zorgvorm aan de voorwaarden voldoet. Bij de eigen bijdrage daarentegen, betaal je iedere keer opnieuw volledig het bedrag dat van toepassing is.

Nog belangrijk om te weten: verschillen in de eigen bijdrage per wet

Er bestaan wel nog verschillen op het gebied van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage die geldt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) zit anders in elkaar dan de eigen bijdrage die kan gelden bij hulp en zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is van toepassing op mensen die intensieve zorg nodig hebben zoals bij chronische zieken en mensen met een lichamelijke- of psychische aandoening of beperking. Hetzelfde geldt voor verschil in de eigen bijdrage bij hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als dit op jou van toepassing is, is het handig om hier dus rekening mee te houden en je hierin te verdiepen.

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen