Dekking

Bij het afsluiten van een zorgverzekering zijn er verschillende factoren die je keuze voor een bepaalde zorgverzekeraar bepalen: naast bijvoorbeeld de hoogte van de premie, zal je ook goed willen weten wat de dekking en de bijbehorende voorwaarden inhouden. Wat houdt de dekking van de zorgverzekering precies in en hoe wordt deze bepaald? En waar dien je op te letten bij het bepalen van de gewenste dekking bij je zorgverzekering?

Dekking van de zorgverzekering

Indien er wordt gesproken over de ‘dekking’ van je zorgverzekering worden alle vormen van zorg bedoeld die vanuit je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de dekking van het basispakket van de zorgverzekering en aanvullende zorgverzekeringen.

Dekking basiszorgverzekering

Voor iedereen die in Nederland woont of werkt geldt de verplichting een basiszorgverzekering af te sluiten. De dekking van het basispakket van de zorgverzekering is bij alle zorgverzekeraars in Nederland gelijk. De inhoud van het basispakket wordt namelijk van overheidswege door het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ieder jaar vastgesteld. De dekking van het basispakket verandert ieder jaar wel enigszins: deze veranderingen worden op Prinsjesdag bekend gemaakt en hebben invloed op de dekking van het basispakket.

Vanuit het basispakket krijg je onder meer dekking voor de volgende veelvoorkomende vormen van basiszorg:

 • Huisartsbezoeken en -behandelingen;
 • Medicatie;
 • Ziekenvervoer via de ambulance;
 • Verblijf en opname in het ziekenhuis;
 • Psychologische zorg;
 • Medisch specialistische zorg.

Bekijk hier een compleet overzicht van de dekking van het basispakket.

Waarom kan ik kiezen uit verschillende basiszorgverzekeringen?

Toch bieden behoorlijk wat zorgverzekeraars verschillende basispolissen: dit heeft te maken met de prijsafspraken die de zorgverzekeraar heeft gemaakt met gecontracteerde zorgverleners. De keuze uit zorgverleners, voor een volledige vergoeding, is dan beperkter. Daar staat dan wel een lagere premie tegenover. De verschillende basispolissen hebben echter geen invloed op de dekking van de zorg, alleen op de hoogte.

Dekking aanvullende zorgverzekering

Naast de verplichte basiszorgverzekering bestaat de mogelijkheid de dekking van je basispakket uit te breiden met verschillende aanvullende zorgverzekeringen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het basispakket voor bepaalde zorg niet voldoende dekking biedt. Het kan zelfs zo zijn dat je vanuit het basispakket helemaal geen dekking krijgt voor de zorg die jij nodig hebt. Je kan dan optioneel kiezen voor verschillende aanvullende zorgverzekeringen. Deze aanvullende verzekeringen heb je in pakketvorm en bepaalde verzekeraars bieden ook losse modules aan. Je hebt onder meer de keuze uit:

 • Een aanvullende tandartsverzekering
 • Een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen
 • Een aanvullende verzekering voor fysiotherapie
 • Een aanvullende verzekering voor medische zorg in het buitenland

In de aanvullende pakketten tref je ook vergoedingen aan voor zaken als anticonceptie, vaccinaties of brillen & lenzen. De precieze dekking is afhankelijk van de vergoedingsvoorwaarden die de verzekeraar hanteert.

Bekijk hier een compleet overzicht van aanvullende zorgverzekeringen.

Tips bij het bepalen van de dekking

Bij het bepalen van de gewenste dekking voor je zorgverzekering, is het belangrijk de volgende aandachtspunten in het achterhoofd te houden:

 • Vind ik het belangrijk om voor eigen zorgverleners in de buurt te kiezen? De geselecteerde basispolis kan een volledige dekking van de zorgkosten bij een niet-gecontracteerde zorgverlener namelijk beperken. Je kan dan ook het beste kijken of jouw zorgverzekeraar contracten heeft met zorgverleners bij jou in de buurt zodat je niet te ver hoeft te reizen!
 • Let op de hoogte van het eigen risico: voor bepaalde zorg uit het basispakket geldt het eigen risico, een deel van de zorgkosten die eenmalig eerst voor eigen rekening komt. In 2018 is het verplicht eigen risico €385,- en deze kan vrijwillig worden opgehoogd (tegen een lagere premie) naar €885,-.
 • Biedt de basiszorgverzekering dekking voor alle zorg die ik nodig heb? Indien je bijzondere zorgbehoeften hebt, is het belangrijk na te gaan of deze afdoende gedekt worden in het basispakket. Zo worden kosten voor fysiotherapie of tandartskosten maar zeer beperkt vergoed vanuit het basispakket. Hiervoor kan je bijvoorbeeld een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.
 • Reis je regelmatig of ga je een tijdje in het buitenland studeren of stage lopen? Zorg ervoor dat je zorgverzekering voldoende dekking biedt voor je buitenlandavontuur! Een belangrijk voorbeeld is de medische dekking in het buitenland: vanuit het basispakket krijg je deze tot maximaal het Nederlandse tarief vergoed terwijl medische kosten in het buitenland behoorlijk hoger kunnen liggen. Hiervoor kan je een aanvullende zorgverzekering met medische dekking in het buitenland afsluiten.
 • Tot slot: een goede indicator voor de zorgkosten die je verwacht te maken kunnen min of meer ‘regelmatige’ zorgkosten gemaakt in het afgelopen zorgjaar zijn. Houd echter ook rekening met onverwachte gebeurtenissen!

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen