Basispakket zorgverzekering

Iedereen van 18 jaar of ouder die in Nederland woont of werkt is verplicht, op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering is bij alle zorgverzekeraars qua inhoud en dekking hetzelfde. Vanuit het basispakket krijg je een vergoeding voor verschillende basiszorg vormen, zoals zorg die je ontvangt bij de huisarts, in het ziekenhuis en bepaalde medicijnen. Wat er precies allemaal vergoed wordt vanuit deze verplichte basisverzekering verandert jaarlijks, wordt door de overheid bepaald en door onze Koning op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Wat dien je allemaal te weten over het basispakket en welke zorgvormen vallen in 2018 onder de dekking? Wij geven je hier in onderstaand artikel antwoord op!

Welke zorg wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering?

In onderstaand overzicht vind je een overzicht van alle zorg die in 2018 vanuit het basispakket van je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komt. Onderscheid is gemaakt, in twee tabellen, tussen vaker door studenten gebruikte zorgvormen en overige zorgvormen.

Vergoedingen basiszorgverzekering vaker relevant voor studenten

 

Vergoeding basispakket 2018 Dekking
Anticonceptie (tot je 21e) Verschillende anticonceptiemiddelen komen voor vergoeding in aanmerking, waaronder de pil, NuvaRing, pessarium en bepaalde spiraaltjes.
Fysiotherapie Tot je 18e: je krijgt tot max. 18 behandeling per jaar vergoed. Bij een chronische aandoening kunnen na toestemming alle behandeling voor vergoeding in aanmerking komen

 

Na je 18e: indien je aan een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van aandoeningen lijdt, krijg je alle behandeling vanaf de 21ste behandeling volledig vergoed.

Medische specialistische zorg in het ziekenhuis Alle behandelingen, nodige consulten en operaties in ziekenhuizen of klinieken die onder specialistische medische zorg vallen.
Medicijnen Je ontvangt een vergoeding voor geregistreerde medicatie opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De vergoeding geldt in de regel voor de meest voordelige variant met werkzame stof. Bekijk hier of je medicijnen voor vergoeding in aanmerking komen.
Opname en verblijf in het ziekenhuis Ziekenhuisopname in ziekenhuizen of (GGZ)-instellingen (in bepaalde gevallen is eerst toestemming vereist). Bij een GGZ-instelling worden de eerste 3 jaar verblijf vergoed.
Orthodontie Alleen in het bijzondere geval dat er sprake is van een groei- of ontwikkelingsstoornis in het gebit, de mond of kaak.
Psychologische zorg De psychologische zorg bij je huisarts of praktijkondersteuner, internetbehandeling of de basis- of gespecialiseerde GGZ zorg.
Stoppen met roken programma De vergoeding op jaarbasis van het stoppen-met-roken programma
Tandarts Tot je 18e: vergoeding veelvoorkomende behandelingen m.u.v. bruggen, kronen en orthodontie

 

Na je 18e: beperkte vergoeding van tandartskosten. Je krijgt een vergoeding voor tandheelkundige chirurgie, prothese en kunstgebit.

(Ambulance)vervoer Vervoer naar het ziekenhuis in ambulance of via een traumahelikopter. Ook eigen of openbaar vervoer of taxivervoer komt bij sommige medische indicaties voor vergoeding in aanmerking (tot €0,31 per km)
Zorg in het buitenland Indien medisch noodzakelijk: je krijgt de behandeling tot het in Nederland geldende tarief voor de behandeling.

 

Indien er geen spoed is, dien je eerst toestemming te vragen bij je verzekeraar alvorens je een vergoeding kan krijgen.

Overige vergoedingen basiszorgverzekering

In onderstaand overzicht worden de overige vergoedingen, hoewel deze ook zeer belangrijk voor bepaalde studenten kunnen zijn, weergegeven.

 

Vergoeding basispakket 2018 Dekking
Abortus Vergoeding abortus in het ziekenhuis (wel geldt het eigen risico). Vergoeding in een kliniek vanuit de AWBZ.
Audiologische zorg Gehoorfunctie-onderzoek en adviezen bij het uitkiezen van een gehoorapparaat.
Bekkenfysiotherapie In geval van urine-incontinentie tot max. 9 behandelingen
Dieetadvies Voorlichting met medische doeleinden tot max. 3 uur en bepaalde dieetpreparaten (pas na toestemming)
Erfelijkheidsonderzoek Vergoeding van alle onderzoeken naar erfelijke afwijkingen
Ergotherapie Tot max. 10 uur per jaar
Hulpmiddelen Je ontvangt een vergoeding voor diverse verband- en hulpmiddelen (bijvoorbeeld voor je behandeling, revalidatie of ter verpleging). Let op: er kan eventueel een eigen bijdrage gelden voor bepaalde hulpmiddelen.
Kraamzorg De psychologische zorg bij je huisarts of praktijkondersteuner, de basis- of gespecialiseerde GGZ zorg.
Ketenzorg Vergoeding voor programma’s in de zorg, bijvoorbeeld met betrekking tot COPD of type 2 diabetes.
Logopedie Bij een verwijzing krijg je (indien je binnen 3 maanden gebruik maakt van deze zorg) de behandeling volledig vergoed.
Plastische chirurgie Indien medisch noodzakelijk wordt dit vergoed bij onder meer verminking door ziekte of medische ingreep, aandoeningen die je lichamelijk beperken of misvormingen die zijn aangeboren.
Revalidatie Onder meer een vergoeding wat betreft een stoornis of beperking in je bewegingsvermogen alsmede de kosten van verblijf in een revalidatie instelling.
Second opinion Vergoeding bij overlegging van een geldige verwijzing van je arts en kopie medisch dossier
Verloskundige zorg Vergoeding voor thuisbevalling tot max. 10 dagen (€4,15 per uur eigen bijdrage) en in het ziekenhuis (tot max. 10 dagen zonder medische noodzaak, volledig vergoeding met medische noodzaak met eigen bijdrage van €33,- per dag).
Visuele zorg Vergoeding brillen of lenzen indien er sprake is van een zeldzame sterkte of bijzondere oogafwijking (bij medische indicatie)
Vruchtbaarheidsbehandelingen Vrouwen tot 43 jaar hebben max. 3 pogingen IVF en andere vruchtbaarheidsbehandelingen.
Wijkverpleging Vergoeding incl. het pgb (persoonsgebonden budget) voor deze wijkverpleging.

Is de basiszorgverzekering bij alle zorgverzekeraars hetzelfde?

Ja, de inhoud van je basispakket is bij alle zorgverzekeraars gelijk en bevat zorg die voor iedereen toegankelijk dient te zijn. Een zorgverzekeraar mag je om deze reden ook niet weigeren voor de basisverzekering. Toch kunnen er verschillen bestaan tussen de basisverzekeringen bij zorgverzekeraars.

Onderscheid tussen de budget-, natura- en restitutiepolis

Hoewel het basispakket van de zorgverzekering bij alle Nederlandse zorgverzekeraars dezelfde dekking biedt, kunnen zorgverzekeraars prijsafspraken maken met diverse zorgverleners om de zorg tegen een scherpere prijs aan te kunnen bieden. Bij bepaalde zorgverzekeraars kan je daarom kiezen voor verschillende basispolissen. Het verschil tussen deze polissen ligt met name in de mate van keuzevrijheid van zorgverleners. Bij de budget- en naturapolis ben je gebonden aan gecontracteerde zorgverleners voor de volledige vergoeding van je zorgkosten.

Welke zorg wordt in 2018 aan het basispakket toegevoegd?

Er is reeds bekend dat vanaf 1 januari 2018 de volgende behandelingen in het basispakket van de zorgverzekering worden opgenomen:

  • 12 behandelingen oefen- of fysiotherapie voor patienten met artrose in heup- of kniegewrichten;
  • Oncologiepatiënten die immuuntherapie ondergaan krijgen zittend ziekenvervoer vergoed;
  • Medicatie om borstkanker, hepatitis C of darmverstoppingen te behandelen;
  • Verzorging van minderjarigen (bij het innemen van medicijnen of persoonlijke verzorging).

Bekijk hier een compleet overzicht van de veranderingen in de zorg 2019.

Ik ben op zoek naar andere of uitgebreidere vergoedingen, wat kan ik doen?

Indien de vergoeding vanuit het basispakket onvoldoende is voor je zorgbehoefte of zelfs helemaal niet voor vergoeding in aanmerking komt, kan je ervoor kiezen een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Met een aanvullende zorgverzekering kan je onder meer extra dekking afsluiten voor:

  • Tandartskosten
  • Anticonceptie
  • Fysiotherapie
  • Medische zorg in het buitenland boven het Nederlandse tarief
  • Alternatieve geneeswijzen

Wat is het eigen risico?

Bij bepaalde zorgvormen uit het basispakket krijg je te maken met het eigen risico, een deel van de zorgkosten die voor eigen rekening komen. In 2018 is het eigen risico vastgesteld op €385,- die je eenmalig dient af te dragen alvorens je alle kosten van de betreffende zorgvormen volledig krijgt vergoed. Het eigen risico 2019 wordt op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2018, bekendgemaakt. Op onze pagina over eigen risico kan je meer lezen over de werking van het eigen risico.

Waarom is de basiszorgverzekering verplicht?

Niet alleen jij, maar alle Nederlanders hebben recht op kwalitatief goede gezondheidszorg. In het basispakket zijn ook zaken, bijvoorbeeld kraamzorg of ivf behandelingen, opgenomen die voor jou als student niet direct interessant zijn. Via de verplichte zorgverzekering betaalt de Nederlandse samenleving mee aan bijvoorbeeld goede kraamzorg voor alle jonge moeders en de totale zorgkosten in ons land. Op die manier, door de kosten dus te delen, blijft voor iedereen de zorg toegankelijk en betaalbaar. Stel dat je zelf op een onverwacht moment ziek wordt en bepaalde specifieke zorg nodig hebt uit het basispakket. In dat geval worden deze kosten vergoed vanuit je basiszorgverzekering.

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen