Aanvullende zorgverzekering

Naast de verplichte basiszorgverzekering heb je de optie één of meerdere verschillende aanvullende zorgverzekeringen af te sluiten. Een aanvullende verzekering, in pakketvorm of als losse module, biedt dekking voor zorgvormen die niet of niet volledig vergoed worden vanuit je basisverzekering. Een aanvullende verzekering is niet verplicht, maar kan je extra dekking bieden voor zorg waar je als student behoefte aan kan hebben, bijvoorbeeld tandartskosten, fysiotherapie of brillen & lenzen.

Waarom een aanvullende zorgverzekering?

Het basispakket van je zorgverzekering biedt je basisdekking voor zorg bij onder meer de huisarts, het ziekenhuis, medicijnen en bijvoorbeeld psychologische zorg. Echter de dekking van je basisverzekering is niet altijd voldoende en bepaalde vormen van zorg komen in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking. In deze gevallen kan biedt een aanvullende verzekering uitkomst. Een aantal belangrijke punten met betrekking tot de aanvullende verzekering:

 • Inhoud: de inhoud van de basiszorgverzekering wordt door de overheid bepaald. Met de aanvullende zorgverzekeringen heeft de overheid niets te maken: de inhoud en de premies worden door de zorgverzekeraars zelf bepaald.
 • Geen eigen risico: Voor de aanvullende zorgverzekering geldt geen eigen risico, het wettelijk en vrijwillig eigen risico geldt alleen voor bepaalde zorg uit het basispakket.
 • Geen eigen bijdrage: Voor zorg vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering bestaat geen wettelijke eigen bijdrage.
 • Geen acceptatieplicht: zorgverzekeraars hebben de plicht je te accepteren voor de basisverzekering, dit geldt echter niet voor de aanvullende zorgverzekeringen. Voor deze verzekeringen kunnen verzekeraars bepaalde acceptatie- of toelatingsvoorwaarden stellen.
 • Kies je eigen verzekeraar: je mag de aanvullende zorgverzekering ook afsluiten bij een andere zorgverzekeraar dan waar je de basisverzekering hebt afgesloten. Let op: er wordt in bepaalde gevallen wel een administratieve toeslag in rekening gebracht.

Inhoud en dekking aanvullende zorgverzekering

De inhoud en dekking van aanvullende zorgverzekeringen is sterk afhankelijk van de zorgverzekeraar en de vorm waarin de aanvullende zorgverzekering wordt aangeboden. Een aanvullende zorgverzekering kan in een losse module worden aangeboden of in pakketvorm (soms gericht op specifieke doelgroepen, zoals jongeren of studenten). In de aanvullende zorgverzekeringen bij Nederlandse zorgverzekeraars tref je vergoedingen aan voor onder meer:

 • Fysiotherapie, oefentherapie en mensendieck
 • Tandarts en andere mondzorgverleners
 • Orthodontie
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Anticonceptie
 • Aanvullende medische kosten in het buitenland
 • Brillen & lenzen

Een aanvullende zorgverzekering biedt een vergoeding voor zorg die je niet of beperkt vanuit het basispakket vergoed krijgt. Over het algemeen is de vergoeding op de volgende wijze opgebouwd:

 • Dekkingsgraad: de zorg die voor vergoeding in aanmerking komt vanuit je aanvullende zorgverzekering wordt voor een bepaald percentage vergoed. Dit percentage ligt normaliter tussen de 75%-100%.
 • Maximale jaarlijkse vergoeding: de maximale jaarlijkse vergoeding bestaat uit een maximaal aantal behandelingen of geldbedrag wat je in een jaar vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld maximaal 9 behandelingen bij de fysiotherapeut. Of vergoeding van de behandeling tot maximaal €500,- per jaar.
 • Wachttijd: voor de vergoeding van bepaalde zorg uit aanvullende verzekeringen kunnen wachttijden worden gehanteerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bij de aanvullende tandartsverzekering, voordat je een vergoeding voor orthodontie of kronen of bruggen krijgt, eerst 6 maanden tot een jaar verzekerd moet zijn. Niet alle verzekeraars hanteren wachttijden.
 • Toestemming: je zorgverzekeraar kan, alvorens de behandeling of bepaalde medicatie of hulpmiddelen volledig voor vergoeding in aanmerking komen, de voorwaarde stellen dat je eerst toestemming dient te vragen. Eenmaal toegekende toestemming is ook geldig indien je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Het is daarom handig deze toestemming zwart op wit te krijgen.

StudentenZorgverzekering 2022

Ben je op zoek naar de goedkoopste studenten zorgverzekering? of juist een zorgverzekering met 100% vrije keuze? Wij hebben het voor je uitgezocht!

Top 5 studenten zorgverzekeringen

Bijna Gratis zorgverzekering

Verdien jij minder dan € 30.481 per jaar? Dan kan je in aanmerking komen voor zorgtoeslag! Wil je weten hoeveel jij kan terug krijgen?

Zorgtoeslag berekenen